Технически спесификации

Размер на платформата при транспортиране:
 Дължина: 6 метра
 Ширина: 2,5 метра

Размер на платформа в сглобен вид:
 Дължина: 9 метра
 Ширина: 5 метра


Тегло на масата: Тегло на масата: 5 тона (празна) до 7 тона (пълна)
Ъгъл на въртене на седалките: 180°
Брой места (колани с четири точки на захващане): 22
Брой на персонала в средата (презентатор, сервитьор, готвач): 5

Вид на крана:
120 тона, разпределен върху 5 оси

Размер на крана при транспортиране:
 Дължина: 11 метра
 Ширина: 2,7 метра

Размер на крана в сглобен вид:

 Дължина: 11 метра
 Ширина: 8 метра (с подпорите)

Максимална височина на издигане: 40 или 50 метра
Необходимо пространство за позициониране на съоръженията(кран,платформа): 30м х 15м, достъпни за кран и 40-футов камион
Препоръчително пространство за посрещане на гостите: 200 м2
Време за сглобяване: 4 часа
Време за разглобяване: : 2 часa

ВВъзможни опции за предоставяне на допълнително оборуване на платформата:

 ефектно осветление
 лъчисто отопление
 озвучаване
 TV екрани
 Банер /по поръчка/ под платформата, лепенки за седалките, брандрине на огражденията за достъп